Αρχική Σελίδα / Στοιχεία Εταιρίας / Ερωτήσεις - Απαντήσεις
  
 
Headerbild Faethon Solar
Η Εταιρία Προϊόντα solar-f Background-Navigation
 
Weisse Flaeche oben
Verlaengerung links + Επίγεια Συστήματα  /  + Οικιακά Συστήματα (Στέγες) Verlaengerung rechts1
Flaeche mit Schatten
Schatten links-aussen  
Sonnenbild

sun

Επιδοτήσεις
Επενδυτικά Έργα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Το νομοθετικό πλαίσιο σε συντομίαΝομοθετικό Πλαίσιο:
Η έναρξη ύπαρξης ενδιαφέροντος για επενδύσεις σε Φωτοβολταïκά Πάρκα / Συστήματα (Φ/Β) ξεκινά με την ψήφιση του νόμου 3468/2006 και το νόμο 3851/2010 με τους οποίους καθορίζονται οι στόχοι που έχει θέσει η κυβέρνηση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Α.Π.Ε. μέχρι το 2020. Για τα Φ/Β κάνει λόγο για εγκατεστημένη ισχύ 500 MWpeak στην ηπειρωτική χώρα και 200 MWpeak στα νησιά.

Προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες επενδύσεις για να επιτευχτεί ο παραπάνω στόχος ο νόμος ορίζει πολύ υψηλή και εγγυημένη τιμή με την οποία ο παραγωγός θα διοχετεύει την ενέργεια στο εθνικό δίκτυο με υπογραφή εικοσαετούς σύμβασης.

Συγκεκριμένα η τιμολόγηση της παραγόμενης kWh από Φ/Β σταθμούς γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα:

timΕμπλεκόμενοι Φορείς για εγκαταστάσεις μικρότερες του 1 ΜW

Υπουργείο Ανάπτυξης: Θέτει το νομοθετικό πλαίσιο.
ΔΕΗ: Η αρχή η οποία εκδίδει τους όρους σύνδεσης (απαραίτητη για έργα μέχρι 1MW) και είναι υπεύθυνη για την σύνδεση του πάρκου με το Δίκτυο
–ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας): εκδίδει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμούς μεγαλύτερους του 1MW
Πολεοδομία, Δασαρχείο, Αρχαιολογία, ΥΠΕΚΑ: Εκδίδουν απαραίτητες εγκρίσεις για την εγκατάσταση ενός φ/β σταθμού όπως ΕΠΟ ή Απαλλαγή από ΕΠΟ, Έναρξη Εργασιών, Χρήση Γης, …
ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας):
Ο οργανισμός στον οποίο θα πωλείται η ενέργεια (εμπορική σχέση)Διαδικασία Υλοποίησης του έργου:

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 • Έναρξη νέας εταιρίας ή χρήση παλιάς με αλλαγή καταστατικού ή έναρξη / τροποποίηση ατομικής επιχείρησης με σκοπό την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας
 • Κτήση νομής οικοπέδου/αγροτεμαχίου/οικοδομήματος (Αγορά ή Μίσθωση)
 • Απόκτηση Εξαίρεσης από Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΡΑΕ) (για έργα > 1000 kWp)
 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (ΕΠΟ), ν. 3851/2010 >
  • Απόκτηση Απαλλαγής από ΕΠΟ ή θετικής ΕΠΟ (για έργα > 500 kWp και για έργα που αθροίζουν 500 kWp σε ακτίνα 150μ από το ζητούμενο ή σε άλλες περιπτώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία) 
  • Σε περίπτωση που απαιτηθεί ΕΠΟ: Σύνταξη φακέλου για Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ)
 • Χαρακτηρισμός της Γης ως προς την Παραγωγικότητα της
 • Αποδοχή των Όρων Σύνδεσης της ΔΕΗ
 • Έγκριση έναρξης εργασιών από Πολεοδομία
 • Σύμβαση σύνδεσης με την ΔΕΗ
 • Σύμβαση αγοροπωλησίας με το ΔΕΣΜΗΕ
 • Απαιτούμενα έργα στο δίκτυο της ΔΕΗ
 • Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος
 • Σύνδεση του Φ/Β Σταθμού με το δίκτυο της ΔΕΗ
 • Συντήρηση / ΠαρακολούθησηΗλιοφάνεια Ελληνικής Επικράτειας:

Το κέντρο Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission Joint Research Center) έχει εκδώσει τον παρακάτω χάρτη ετήσιας απόδοσης Φ/Β συστημάτων.

 

  Schatten rechts aussen
Schatten unten
Flaeche links unten Επικοινωνία:
Faethon Solar GmbH  |  T. +30 27330 22779  |  K. +30 694 8184669  |  info@faethonsolar.de
© 2010 FaethonSolar
Abschluss unten